STA tehniks OÜ tellimiskeskus
1. ÜLDIST
 
1.1. STA tehniks OÜ vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei tee seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti poe vahendusel maaletooja või vahetult tootjatehase kaudu.
 
1.2. Garantiihoolduse aluseks on poe poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on poel õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

 
2. GARANTIIAEG
 
2.1. Garantiiperiood kehtib arvele/saatelehele märgitud üleandmise hetkest.
 
2.2. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.
 
2.3. STA tehniks OÜ poolt tarbijale müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
 
2.4. Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja. Garantiiaeg on 12 kuud, juhul kui arve-saatelehel pole teisiti märgitud.
 


3. GARANTIIREMONDI TEGEMINE
 
3.1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti poe vahendusel tarnija või vahetult tootjatehase kaudu. 
 
3.2. Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada autoriseeritud teeninduskeskusesse või poodi. Üksikasjalikku infot saab STA tehniks OÜ kontorist, e-maili või telefoni teel..
 
3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.


4. GARANTII ALLA EI KUULU:
 
4.1. Kuluva iseloomuga osad ning pakend ja dokumentatsioon;
 
4.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
 
4.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
 
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
 
4.5. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

 
Garantiijuhtumi korral toimige järgmiselt:

A. Selgitage välja kas seadmel on Eestis autoriseeritud hooldusesindus.
 
Kui selline esindus on olemas, siis toimetage seade autoriseeritud hooldusesindusse.
 

B. Kui seadmel puudub autoriseeritud hooldusesindus siis toimige järgnevalt:
1) Täitke garantiivorm.
2) Saatke täidetud vorm e-postiga;
3) Pärast täidetud vormi kättesaamist võtame teiega ühendust.